Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona

Proposta per la identitat de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona 2021. El projecte és una constel·lació de peces: l’opening per les projeccions i diverses propostes de contingut per xarxes socials. Seguint el concepte establert per la Mostra, el disseny s’enfoca a la terra, la natura i la vida no humana. Així desviem la mirada cap a un món orgànic, petit, tot i que extraordinari, per generar estètiques feministes. Projecte universitari premiat per la MIFDB.

Proposal for the identity of the Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona 2021. The project is a constellation of pieces: the opening for screenings and various content proposals for social networks. Following the festival’s concept, the design focuses on the earth, nature and non-human life. Thus, we turn our gaze towards an organic, small, but extraordinary world to generate feminist aesthetics. University project awarded by the MIFDB.