Laberints brossians

Sèrie de projectes per la Fundació Joan Brossa en col·laboració amb Santi Benítez (@adoblecara_). Disseny del material pedagògic per les activitats dins la proposta educativa “Laberints Brossians”. Les activitats treballades són “Les tres edats de Joan Brossa”, “Imatge, paraula, acció!”, “L’esperit del carnaval” i “La mirada creadora”, totes destinades a alumnes de diferents edats.

Series of projects for Fundació Joan Brossa in collaboration with Santi Benítez (@adoblecara_). Design of the pedagogical material for the activities within the educational proposal “Laberints Brossians”. The activities worked on are “Les tres edats de Joan Brossa”, “Imatge, paraula, acció!”, “L’esperit del carnaval” and “La mirada creadora”, all aimed at students of different ages.