La belleza Wabi Sabi

Una peça editorial sobre la filosofia i estètica japonesa Wabi Sabi. Aquest corrent es basa en la bellesa d’allò imperfecte, mutable i humil. Associat des dels seus orígens a la tradicional cerimònia del te japonesa, és una experiència completa, una manera de veure el món. Per aquest motiu, aquesta publicació està imprès en papers reciclats, càlids, i cosida a mà. Els blocs de text es situen en una harmonia desigual, i les imatges han sigut seleccionades per transmetre l’estètica Wabi Sabi.

An editorial piece on Japanese Wabi Sabi philosophy and aesthetics. This current is based on the beauty of the imperfect, the changeable and the humble. Associated from its origins with the traditional Japanese tea ceremony, it’s a complete experience, a way of seeing the world. For this reason, this publication is printed on recycled, warm, and hand-sewn paper. The blocks of text are placed in an uneven harmony, and the images have been selected to convey the Wabi Sabi aesthetic.