Arxiu de gènere

Investigació sobre el gènere basada en una deriva de conceptes i temes. Inspirat en les “Loose Associations” de l’artista britànic Ryan Gander, el projecte enllaça diferents temes, experiències, teories, anècdotes i vivències. Més que arribar a conclusions concretes, el projecte, a partir de la recol·lecció i exposició d’informació permet unir subjectivament peces d’un gran puzle. L’arxiu es formalitza en peces editorials i en format expositiu.

Investigation on gender based on a drift of concepts and topics. Inspired by British artist Ryan Gander’s “Loose Associations”, the project links different themes, experiences, theories and anecdotes. Rather than reaching specific conclusions, the project, based on the collection and exhibition of information, allows to subjectively join pieces of a large puzzle. The archive is formalized in editorial pieces and in an exhibition format.